This case is only available in Dutch 🇳🇱

Rabobank AcornRabobank Acorn

Rabobank Acorn

Speeding up to zero carbon. Data verzamelen on the go, altijd, overal.

Download app:
Download app:
Visit website:
Reading time:
min
Deliverables
Android & Web
Stack
Skills
Design, Development and Management

Usability onderzoek in het wild.

Feedback vanaf duizenden kilometers afstand bleek onmisbaar. Een app die offline en in situaties die letterlijk ver van je bed zijn, optimaal moet werken vraagt om onderzoek ter plekke. In onze koffer terug gingen o.a. de volgende learnings mee: Het beperkte digital kennisniveau van gebruikers, impact van het moeizame terrein op gebruiksvriendelijkheid van knoppen en wat overmatig zonlicht vraagt van usability.

Carbon Credits

De markt voor Carbon Credits is diffuus. Er is geen eenduidige kwaliteitsstandaard en de kans op greenwashing is dus bij aanbieders van credits aan de orde. Acorn stelt op een eerlijke manier Carbon Credits beschikbaar; transparant, traceerbaar en met juiste data. Daarnaast worden de credits alleen aan gescreende bedrijven aangeboden die er alles aan hebben gedaan hun uitstoot te minimaliseren.

Met agroforestry (landgebruiksysteem) kweken boeren bomen op land dat wordt gebruikt voor gewassen of vee. Terwijl bomen groeien, wordt koolstof uit de atmosfeer opgeslagen. De kwaliteit van het land verbetert, het inkomen van de boer stijgt en de biodiversiteit wordt hersteld. Acorn meet met behulp van satelliettechnologie jaarlijks de boomgroei. Deze groei wordt omgezet door een eigen ontwikkeld rekenmodel naar opgeslagen CO2, en alleen deze al opgeslagen CO2 wordt als Carbon Credit aangeboden.

Om het juiste resultaat uit het rekenmodel te halen is juiste data als input essentieel. Hoe groot is het gebied van de boer, welke vorm heeft het en welke type gewassen groeit er. We hebben voor Rabobank Acorn een data collection tool ontwikkeld die werkt in een gebied met geen of slechte dataverbinding en goed bruikbaar is voor een doelgroep die een laag digitaal kennisniveau heeft. Hiermee heeft Acorn de tool in eigen beheer om optimale beveiliging van waardevolle data te bewaken en is dus niet afhankelijk van derden. Een logische wens gezien het karakter van de opdrachtgever. Met oog op de totale omvang van Smallholder Farmers (500 miljoen wereldwijd) is de tool eenvoudig schaalbaar. En van wezenlijk belang bij het invullen van de ambitie om 15 miljoen Smallholder Farmers aan te sluiten.

Gebruik in het veld

De data collection tool wordt nu actief gebruikt door projectcoördinatoren in Afrika. Acorn helpt Smallholder Farmers over de hele wereld. Projectcoördinatoren wereldwijd hebben navraag gedaan wanneer zij kunnen starten met de tool. De tool zorgt voor het consistent ophalen van data, sluit meetconflicten met aangrenzende boeren uit en is eenvoudig in gebruik. Een projectcoördinator is met de data collection tool in staat meer en exactere metingen te doen dan voorheen.

Native Android app en webomgeving

Move heeft voor Rabobank een native Android app ontwikkeld waarin data wordt verzameld en een webomgeving waarin de data wordt beoordeeld en doorgestuurd naar het rekenmodel.

De keuze voor native was eenvoudig, de data collection tool moet namelijk werken zonder dataverbinding. De datacollector loopt met de app langs de buitenrand van het boerenland en haalt op consistente wijze data op. Zodra er een verbinding is wordt de data naar de webomgeving verstuurd. Hier kan de projectcoördinator beoordelen of de data valide is, welke conflicten er zijn en stuurt een oplossing aan.

Essentiële input verzameld door fieldresearch

De gebruikers hebben alleen Android toestellen. Door fieldresearch in Kenia hebben we essentiële input opgehaald die de User Interface hebben veranderd. Bas, UX designer bij Move, heeft in Kenia de grillige terreinen ervaren toen hij met datacollectoren de eerste versie testte. Ook bleek dat de User flows aangepast moest worden aan het kennisniveau van de gebruikers. We hebben een zo’n foolproof mogelijk design gemaakt die de datacollectors begeleidt bij het verzamelen van de data om de lage digitale vaardigheden te ondervangen. Fieldresearch in Kenia is dus dé manier geweest om de app te optimaliseren.

In januari 2023 is de data collector app en de webomgeving opgeleverd. Hiermee is de juiste kwaliteit van data geborgd en eigenaarschap gerealiseerd. In Afrika wordt er actief mee gewerkt, in een aantal initiële pilots met enkele tienduizenden boeren. Op korte termijn staat opschaling naar onder andere India en Zuid-Amerika op het programma. Vanuit projectcoördinatoren wereldwijd is er enorme vraag naar de inzet van de tool.

No items found.

Data in eigen beheer

Rabobank heeft met de data collection tool valide en juiste data in eigen beheer. Naast de ambitie om 15 miljoen Smallholder Farmers aan te sluiten heeft de data collection tool mogelijke extra bijvangst. Deze data opent deuren naar nieuwe diensten en markten voor de Smallholder Farmers. De doelgroep ervaart als een van de eersten een grote impact van klimaatverandering zonder dat zij onderdeel zijn geweest van het probleem. Nu wel van de oplossing. Agroforestry zorgt naast een beter milieu ook voor versterking van de community door een extra verdienmodel, minder risico en betere voedselvoorziening. De start van Acorn schuilt in de wens deze grote groep boeren (500 miljoen wereldwijd) te verbinden met corporates die het goed voorhebben met de wereld. En zo de enorme hoeveelheid kleine zelfstandigen te helpen naar een beter bestaan.

No items found.
No items found.
No items found.

Wil je meer weten over deze case of graag met ons samenwerken?

Download app:
Apple iOS iconGoogle Play Store icon
Contact

Meer weten of met ons werken?

Versturen
Bedankt, we hebben je inzending ontvangen!
Er ging iets mis tijdens het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.
Thanks!

Your request has been sent successfully!